Europejskie aspekty restrukturyzacji przemyslu

Europejskie aspekty restrukturyzacji przemyslu. Katowice. Wydzial Inzynierii Materialowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Slaskiej: Zeszyt, t. 31. ISBN 83-86923-90-3

Widmaier, Brigitta

Europejskie aspekty restrukturyzacji przemyslu

Bestelladresse:

Wydawca:
Drukarnia B&Z s.c.
40-019 Katowice
ul.Kransinskiego 6
(032) 155-21-17